تبلیغات
متحولین ... - امروز خیلی چیزها فهمیدم!

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

متحول شدیم ولی متحول نشدیم !!!

چهارشنبه نهم شهریور 1390
ن : فتاح متحول 2 نظرات ()

امروز خیلی چیزها فهمیدم!امروز عیادت کسی بودم که روی تخت بیمارستان بود...

امروز بود که فهمیدم،دلگیری ها روی تخت بیمارستان است که از یاد می رود....

محبت ها دور تخت مریض است که پاک و خالص می شود...

نگاه های بی منت، خبری از کینه های گذشته ندارد...

انگار شیطان می ترسد از تخت بیمارستان ...

انگار وقتی ناتوان شویم خیلی ها ما را یاد می کنند...شاید فقط وقتی ناتوانیم...

انگار وقتی رو در روی ضعف می شویم، خرد می شویم...

انگار  دیگر ایمان نداریم...